King’s Cup Golman

VOTE KCG

I’m ready for this.

I’m a futbolartist.

El nou d’un poble nou.

D’aquí. Nou. Vingut. I ara preparat per sortir. Ensortir-me. Ensortir-nos.

This is my preesentation video.

Golman vuelve a jugar

I’m ready to lift up!

Let’s go.

ALLS